CAN MODULE INFO
Le Module de l'attache-remorque T-CAN est un outil UNIVERSEL branché DIRECTEMENT au bus digital du véhicule. Ce module déchiffre
et analyse TOUTES les informations nécessaires,
ce qui garantit une bonne connexion entre
l'attelage et le système électrique du véhicule correspondant.
L'AVANTAGE de l'installation du module T-CAN est la vitesse (4 câbles),
la facilité (grâce à sa notice de montage fournie)
et la SYNERGIE avec l'ordinateur du véhicule.
Le Module T-CAN est un outil INNOVATEUR et FIABLE homologué
selon les normes en vigueur.
Modules de l'attache-remorque
module Alarme
module GPS
Module UniKIT 24/12

Le faisceau à 7 ou à 13 broches, simple et facile à installer, compatible avec l’installation électrique de nouvelles voitures . L’appareil transforme le courant…

Lire la suite >
Kit faisceau 13 broches

Module UniKIT 3G Le faisceau à 13 broches, simple et facile à installer, compatible avec l’installation électrique CAN-BUS de nouveaux modèles de voitures (éclairage arrière…

Lire la suite >
Kit faisceau 7 broches

Module de l’attelage U 1 LC Le faisceau à 7 ou à 13 broches facile à monter détection des ampoules grillées des clignotants (interrupteur) détection…

Lire la suite >

Kit faisceau 7 broches

Module de l’attelage U 1 LC
Le faisceau à 7 ou à 13 broches facile à monter

 • détection des ampoules grillées des clignotants (interrupteur)
 • détection du branchement de la remorque
 • garantie de 3 ans

Module de l’attelage U 1 LG
Le faisceau à 7 broches, facile à monter, compatible avec l’installation électronique de voitures modernes (CAN-Bus, éclairage arrière LED et ampoules à filament unique) et des remorques équipées d’éclairage LED.
Le kit à moindre prix avec des fils non standard et la sortie de la prise est à installer par le client./strong>

 • faible consommation électrique
 • branchement des feux de brouillard
 • compatible avec l’éclairage LED de la remorque
 • garantie de 3 ans

Module de l’attelage UniKIT 2P
L’outil moderne et facile à monter, basé sur un processeur. Le faisceau à 7 broches compatible avec l’installation électronique des voitures modernes (CAN-Bus, éclairage postérieur LED et ampoules à filament unique) et des remorques équipées d’éclairage LED.

 • faible consommation électrique
 • détection du branchement de la remorque
 • branchement des feux de brouillard
 • compatible avec l’éclairage LED et 1 filament
 • système de gestion moderne
 • protection contre les courts-circuits et les surcharges
 • désactivation des capteurs de stationnement
 • détection d’un circuit ouvert (ampoule grillée)
 • signal sonore sur l’éclairage de la remorque
 • système d’alerte SAFE DRIVE
 • gestion de l’alimentation de la prise une fois remorque branchée (durée de vie plus longue de la prise)
 • garantie de 3 ans

Kit faisceau 13 broches

Module UniKIT 3G

Le faisceau à 13 broches, simple et facile à installer, compatible avec l’installation électrique CAN-BUS de nouveaux modèles de voitures (éclairage arrière LED et ampoules 1 fil) et des remorques équipées d’éclairage LED.

 • faible consommation énergétique
 • détection du branchement de la remorque
 • branchement des feux de brouillard
 • compatible avec l’éclairage LED et à filament unique
 • compatible avec des radars de stationnement
 • signal sonore sur l’éclairage de la remorque (bipeur)
 • l’information sonore sur l’éclairage de la remorque (bipeur)
 • alimentation de la remorque
 • chargement de la batterie de remorque
 • garantie de 3 ans

Le faisceau complémentaire 3G

 • alimentation de l’éclairage de la remorque
 • alimentation du frigo

Module UniKIT 3P

Le faisceau à 13 broches, simple et facile à installer, compatible avec l’installation électrique CAN-BUS de nouveaux modèles de voitures (éclairage arrière LED et ampoules 1 fil) et des remorques équipées d’éclairage LED.

 • faible consommation énergétique
 • détection du branchement de la remorque
 • branchement des feux de brouillard
 • compatible avec l’éclairage LED et à filament unique
 • système de gestion moderne
 • désactivation des capteurs de stationnement (PDC)
 • détection d’un circuit ouvert (ampoule grillée)
 • l’information sonore sur l’éclairage de la remorque (bipeur)
 • système d’alerte SAFE DRIVE
 • gestion de l’alimentation de la prise une fois la remorque branchée (durée de vie plus longue de la prise)
 • Alarme Info
 • gestion du chargement de la batterie de remorque
 • garantie de 3 ans

Module UniKIT 24/12

Le faisceau à 7 ou à 13 broches, simple et facile à installer, compatible avec l’installation électrique de nouvelles voitures . L’appareil transforme le courant 24/12V.

 • faible consommation énergétique
 • détection du branchement de la remorque
 • branchement des feux de brouillard
 • compatible seulement avec les ampoules de la remorque
 • garantie de 3 ans

 

FONCTIONS DES MODULES UniKIT
Système de contrôle moderne
Protection contre court-circuit
Lorsque la remorque est débranchée, une alarme sonore retentit et transmet un message au système de surveillance
Le Module à 7 broches ou à 13 broches
UniKIT est un kit complet qui sert à monter l'attache-remorque, muni d'une prise à 7 ou à 13 broches
Désactivation des radars de stationnement (PDC)
UniKIT reconnaît quand la remorque est branchée et désactive les capeturs de stationnement
Coopération avec l'éclairage LED
Le module est compatible avec les ampoules 1 fil est LED des voitures modernes
Système SAFE DRIVE
Lorsqu’une ampoule de clignotant tombe en panne, les feux de stationnement assument sa fonction
Module d'alarme

"Module Alarme-CAN"
Voir
Module GPS utile

pour la logistique
Voir

Contact

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak

Département des ventes:

ADRESSE:

rue ul. Graniczna 1,
05-124 Janowek Pierwszy, Pologne

ADRESSE SUPPLEMENTAIRE:

rue ul. Miedzynarodowa 61 m.2,
03-992 Varsovie

TELEPHONE : +48 22 435 88 04
TELECOPIE : +48 22 435 88 05
E-mail: info@proteccss.pl

Langue française:
Agnes Madej
E-mail: agnes.madej@proteccss.pl
Mobile: +48 605 555 547

Aide technique:

Paweł Siwek
Tel: +48 605 079 904
E-mail: technic@proteccss.pl

Les coordonnées GPS

Nord
(N): 52.425043

Est
(E): 20.762364

Szanowni Państwo
Otrzymują Państwo tę informację w związku z realizacją przez PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Niniejszym informujemy, że Panią/Pana:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak, z siedzibą w Janówku Pierwszym 05-124, przy ul. Granicznej 1, NIP PL113 200 55 03, REGON 141410674;
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Graniczna 1, 05-124 Janówek Pierwszy lub e-mail: daneosobowe@proteccss.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych w PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak nie został wyznaczony;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane są przez RO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług w ramach prowadzonej działalności;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania usługi, umowy kupna-sprzedaży, usługi reklamacyjnej;
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG ), internetu;
8. Administrator nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom niż uprawnionym Instytucjom na mocy przepisów prawa jedynie jeśli jest to niezbędne do wykonania usług, umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia, zwrotu reklamacji powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- podmioty świadczące nam usługi hostingowe
• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
- podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( banki, instytucje płatnicze ) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonania umowy kupna-sprzedaży oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do :
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji )
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak
• wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych )

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy udostępnieniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
• żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
13. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Obecnie organem nadzorczym jest GIODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. pełnienie owej funkcji rozpocznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.