Projekty UE

Projekty UE

 

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM

Albert Marczak

informuje, że realizuje projekt nr RPMA.01.02.00-14-7396/16 pt. „Badania nad

stworzeniem ekologicznego samochodu dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) , Osi priorytetowej I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 119 371,50 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 74 631,45 PLN.

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz analiza możliwości stworzenia nowoczesnego układu napędowego dedykowanego dla elektrycznego samochodu dostawczego o rozszerzonym zasięgu jazdy.

Efektem finalnym projektu będzie stworzenie raportu zawierającego analizy i wyniki badań nad innowacyjnym układem napędowym.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Postepowania dotyczace wyboru Wykonawców w zwiazku z realizacją Projektu nr RPMA.01.02.00-14-7396/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś piorytetowa I: Wykorzystanie działalnosci badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowację.

,,Badania nad stworzeniem ekologicznego samochodu dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym’’

 

Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo-rozwojowej pdf