INFO MODULE CAN
Das Modul T-CAN ist ein universelles Gerät,
das unmittelbar an CAN-bus angeschlossen wird.
Das Modul liest und analysiert alle notwendige Informationen,
was gute Zusammenarbeit zwischen dem Auto und Anhänger sichert.

T-CAN Modul lässt sich schnell und einfach montieren
(nur 4 Leitungen) und steht in Einklang mit dem Bordcomputer.

Das T-CAN Modul ist ein innovatives und zuverlässiges Gerät,
das alle Voraussetzungen der Autoproduzenten erfüllt.
ANHÄNGERMODULE
Elektronische Sets zur Installation der Anhängerkupplungen
ALARM MODUL
Elektronisches Modul CAN-BUS verbindet Autoalarmanlagen
GPS MODUL
Elektronisches Modul, das logistische Informationen aus CAN-BUS liefert
7. und 13. polige Elektrosätze
Anhängermodul UniKIT 24/12

Anhängermodul UniKIT 24/12. Das Set (7 oder 13-polige) ist einfach zu installieren und arbeitet mit der elektrischer Anlage von modernen Fahrzeugen. Geringer Stromverbrauch Anhängererkennung Anschluss der…

MEHR >
13-polige Steckdosen

Anhängermodul UniKIT 3G4. Das Set (13-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger…

MEHR >
7-polige Steckdosen

Anhängermodul U 1 LC Einfach zu installieren 7 oder 13-polige Steckdose, Anhängerblinküberwachung, Anhängererkennung. 3 Jahre Garantie Anhängermodul U 1L Das Set (7-polig) ist leicht zu…

MEHR >

7-polige Steckdosen

Anhängermodul U 1 LC Einfach zu installieren 7 oder 13-polige Steckdose, Anhängerblinküberwachung, Anhängererkennung. 3 Jahre Garantie

Anhängermodul U 1L

Das Set (7-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger LED- Beleuchtung zusammen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Abschaltung der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit mit LED-Leuchten
 • 3 Jahre Garantie

Anhängermodul UniKIT 2G

Das Set (7-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger LED- Beleuchtung zusammen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Anhängererkennung
 • Anschluss der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit mit LED Beleuchtung und Monofilament Beleuchtung
 • Zusammenarbeit mit Einparkhilfe
 • Anhängerblinküberwachung
 • 3 Jahre Garantie

Anhängermodul UniKIT 2P

Intelligentes, Prozessor-basiertes Modul. Das Set (7-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger LED- Beleuchtung zusammen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Anhängererkennung
 • Anschluss der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit mit LED Beleuchtung und Monofilament Beleuchtung
 • Modernes Steuerungssystem
 • Kurzschlussschutz
 • Abschaltung der Einparkhilfe
 • Lampenausfallkontrolle (Summer)
 • Anhängerblinküberwachung (Summer)
 • SAFE DRIVE Funktion
 • Elektronische Gespannstabilisierung
 • 3 Jahre Garantie

 

13-polige Steckdosen

Anhängermodul UniKIT 3G4. Das Set (13-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger LED- Beleuchtung zusammen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Anhängererkennung
 • Anschluss der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit mit LED Beleuchtung und Monofilament Beleuchtung
 • Zusammenarbeit mit Einparkhilfe (PDC)
 • Anhängerblinküberwachung (Summer)
 • Anhänger Energieversorgung
 • Anhänger Batterie aufladen
 • 3 Jahre Garantie

*3G – 3G Ergänzung

 • Anhänger Lichtversorgung
 • Versorgung von Kühlschrank über Autobatterie

Anhängermodul UniKIT 3P

Das Set (13-polig) ist leicht zu installieren und arbeitet mit der elektrischen Anlage von modernen Fahrzeugen (CAN-Bus, LED Rückleuchten, Monofilament Beleuchtung) und Anhänger LED- Beleuchtung zusammen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Anhängererkennung
 • Anschluss der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit mit LED Beleuchtung und Monofilament Beleuchtung
 • Modernes Steuerungssystem
 • Kurzschlussschutz
 • Abschaltung der Einparkhilfe (PDC)
 • Lampenausfallkontrolle
 • Anhängerblinküberwachung (Summer)
 • SAFE DRIVE Funktion
 • Elektronische Gespannstabilisierung
 • Alarmanlage Information
 • Anhänger Batterie aufladen
 • 3 Jahre Garantie

Anhängermodul UniKIT 24/12

Anhängermodul UniKIT 24/12. Das Set (7 oder 13-polige) ist einfach zu installieren und arbeitet mit der elektrischer Anlage von modernen Fahrzeugen.

 • Geringer Stromverbrauch
 • Anhängererkennung
 • Anschluss der Nebelschlussleuchte
 • Zusammenarbeit nur mit Glühbirnen
 • 3 Jahre Garantie
FUNKTIONEN DER MODULE
Modernes Steuerungssystem
Kurzschlussschutz
Die angeschlossene Alarmanlage informiert über Abhängen von Anhänger und vermittelt das zur Überwachung
7 oder 13-polige Steckdose
UniKIT Elektrosätze sind komplette Sets zur Montage einer Anhängerkupplung (beinhalten 7 oder 13 polige Steckdosen)
Die Abschaltung der Einparkhilfe
UniKit erkennt, wenn der Anhänger angeschlossen ist und schaltet Einparkhilfe aus
Zusammenarbeit mit LED-Beleuchtung
Das Modul funktioniert in allen modernen Fahrzeugen mit Monofilament und LED- Beleuchtung.
SAFE DRIVE Funktion
Bei der Lampenausfall ertönt Summer und Standlicht übernimmt die Funktion des Blinkers
Das Modul Alarm-CAN

"Moduł Alarm-CAN"
SEHE
GPS-CAN Modul


SEHE

Kontakt

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak

Handelsabteilung:

Tel: +48 22 435 88 04
Mobile: +48 881 214 810
E-mail: info@proteccss.pl

Französische Sprache:
Agnes Madej
E-mail: agnes.madej@proteccss.pl
Mobile: +48 605 555 547

Dienstleistung:

Paweł Siwek
Tel: +48 605 079 904
E-mail: technic@proteccss.pl

Anfahrt GPS:

Nord:
(N): 52.425043

Ost:
(O): 20.762364

Szanowni Państwo
Otrzymują Państwo tę informację w związku z realizacją przez PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Niniejszym informujemy, że Panią/Pana:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak, z siedzibą w Janówku Pierwszym 05-124, przy ul. Granicznej 1, NIP PL113 200 55 03, REGON 141410674;
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Graniczna 1, 05-124 Janówek Pierwszy lub e-mail: daneosobowe@proteccss.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych w PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak nie został wyznaczony;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane są przez RO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług w ramach prowadzonej działalności;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania usługi, umowy kupna-sprzedaży, usługi reklamacyjnej;
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG ), internetu;
8. Administrator nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom niż uprawnionym Instytucjom na mocy przepisów prawa jedynie jeśli jest to niezbędne do wykonania usług, umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia, zwrotu reklamacji powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- podmioty świadczące nam usługi hostingowe
• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
- podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( banki, instytucje płatnicze ) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonania umowy kupna-sprzedaży oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do :
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji )
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak
• wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych )

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy udostępnieniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
• żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
13. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Obecnie organem nadzorczym jest GIODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. pełnienie owej funkcji rozpocznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.