CAN MODULE INFO
T-CAN car’s towbar electronic module is an unified appliance.
It is DIRECTLY connected to a vehicle’s digital data bus.
T-CAN module collects and processes ALL the required data
and it provides a reliable connection between a vehicle’s electrical
system and the trailer’s electrical system.

T-CAN module greatest ADVANTAGES:
- fast and simple installation procedure
(4 wires to be assembled according to a manufacturer’s manual),
- SYNERGY between the trailer’s module and vehicle’s
Electronic Control Unit (main computer).

T-CAN module is an INNOVATIVE and RELIABLE appliance.
IT ENTIRELY MEETS vehicle manufacturer’s engineering requirements and restrictions.
TOWBAR MODULE
Kits of electrical components for towing hook installation.
ALARM MODULE
CAN-BUS electronic module, its function is to connect vehicle’s security alarms together.
GPS LOGISTICS MODULE
Electronic module that provides logistics data from CAN-BUS.
7-PIN BYPASS WIRING KIT AND 13-PIN BYPASS WIRING KIT
UniKIT 24/12V towbar module

Quick installation kits (7 Pin or 13 Pin) compatible with modern cars electrical systems. These devices convert 24V DC to 12V DC. Low energy consumption…

SEE MORE >
13 Pin Bypass Wiring Kit – Details

UniKIT 3G towbar module Quick installation 13 Pin kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and              conventional bulbs) and can…

SEE MORE >
7 Pin Bypass Wiring Kit – Details

U 1 LC towbar module Quick installation kits: 7 Pin or 13 Pin Indication lights – bulb failure detection system (circuit breaker). Trailer availability recognition…

SEE MORE >

7 Pin Bypass Wiring Kit – Details

U 1 LC towbar module
Quick installation kits: 7 Pin or 13 Pin

 • Indication lights – bulb failure detection system (circuit breaker).
 • Trailer availability recognition system.
 • Warranty: 3 years.

U 1LG towbar module

Quick installation 7 Pin  kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and        conventional bulbs) and can be used in trailers with LED lighting.

PRO TEC CSS provides low cost modules with various lengths of wiring. Customer has an ability to screw terminations of the wiring to a socket on his own.

 • Low energy consumption.
 • AntyFog lighting turns on automatically.
 • Compatible with trailer’s LED lighting.
 • Warranty: 3 years.

U 1L towbar module

Quick installation 7 Pin kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and              conventional bulbs) and can be used in trailers with LED lighting.

 • Low energy consumption
 • AntyFog lighting turns on automatically
 • Compatible with trailer’s LED lighting.
 • Warranty: 3 years.

UniKIT 2G towbar module

Quick installation 7 Pin kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and              conventional bulbs) and can be used in trailers with LED lighting.

 • Low energy consumption
 • Trailer availability recognition system.
 • AntyFog lighting turns on automatically
 • Compatible with trailer’s LED and conventional bulbs.
 • Compatible with park assist PDC system sensors
 • Bulb failure detection system(buzzer).
 • Warranty: 3 years.

M UniKIT 2P towbar module

Innovative and quick installation device based on electronic control unit. 7 Pin kit – compatible with modern cars  electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and conventional bulbs) and can be used in trailers with LED     lighting.

 • Low energy consumption
 • Trailer availability recognition system
 • AntyFog lighting turns on automatically
 • Compatible with trailer’s LED and conventional bulbs.
 • Advanced electronic control system.
 • Electrically safe for user (equipment prevents: short circuit and overload electrical current).
 • Park assist (PDC) system sensors cut off function.
 • Bulb failure detection system(buzzer).
 • Buzzer informs user about lighting status of the trailer.
 • Safety function -SAFE DRIVE.
 • Power distribution control system. Voltage flows to a power supply socket of the trailer only when trailer is recognized as available, connected (power socket more durable).
 • Warranty: 3 years.

13 Pin Bypass Wiring Kit – Details

UniKIT 3G towbar module

Quick installation 13 Pin kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and              conventional bulbs) and can be used in trailers with LED lighting.

 • Low energy consumption
 • Trailer availability recognition system
 • AntyFog lighting turns on automatically
 • Compatible with trailer’s LED and conventional bulbs.
 • Compatible with park assist PDC system sensors
 • Bulb failure detection system(buzzer).
 • Trailer’s power supply wiring harness*.
 • Trailer’s battery recharging*.
 • Warranty: 3 years.

*Power supply wiring harness 3G

 • Provides electricity for trailer’s lighting.
 • Provides power supply for a fridge.

UniKIT 3P towbar module

Quick installation 13 Pin kit is compatible with modern cars electrical systems (CAN-BUS, rear LED lighting and              conventional bulbs) and can be used in trailers with LED lighting.

 • Low energy consumption
 • Trailer availability recognition system.
 • AntyFog lighting turns on automatically.
 • Compatible with trailer’s LED and conventional bulbs.
 • Advanced electronic control system.
 • Electrically safe for user (equipment prevents: short circuit and overload electrical current).
 • Park assist (PDC) system sensors cut off function.
 • Bulb failure detection system(buzzer).
 • Buzzer informs user about lighting status of the trailer.
 • Safety function -SAFE DRIVE.
 • Power distribution control system. Voltage flows to a power supply socket of the trailer only when trailer is recognized as available, connected (power socket more durable).
 • Alarm Info.
 • Trailer’s battery recharging control system.
 • Warranty: 3 years.

UniKIT 24/12V towbar module

Quick installation kits (7 Pin or 13 Pin) compatible with modern cars electrical systems. These devices convert 24V DC to 12V DC.

 • Low energy consumption
 • Trailer availability recognition system.
 • AntyFog lighting turns on automatically.
 • Kit applicable only for conventional bulb lighting of the trailer.
 • Warranty: 3 years.
MODULES FUNCTIONALITY
Advanced electronic control system
Short circuit protection
Activated alarming system provides a warning signal, when a trailer is disconnected from a vehicle. Alarm also forwards such information to the Monitoring system.
7 Pin Towbar Module or 13 Pin Towbar Module
UniKIT module is a complete installation kit for towbar. Kits consist of necessary wiring and 7 pins or 13 pins connector (depending on chosen version).
Park assist (PDC) system sensors cut off function
UniKIT module recognizes if the trailer is connected to a vehicle and then it turns off rear PDC sensors of the vehicle.
Connection between LED lighting of the trailer and vehicle
UniKIT operates and it is compatible with modern cars equipped with conventional bulbs lighting or LED lighting system.
SAFE DRIVE function
Indication lamp’s bulb failure turns the buzzer on – in this case, parking lamps take functionality and those lamps become indication lamps, until a proper maintenance activity is done.
Alarming module

"Alarm-CAN Module "
SEE MORE
GPS-CAN module

for logistics purposes
SEE MORE

Contact details

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak

Sales Dapartment:

Tel: +48 22 435 88 04
Mobile: +48 881 214 810
E-mail: info@proteccss.pl

French:
Agnes Madej
E-mail: agnes.madej@proteccss.pl
Mobile: +48 605 555 547

Technical support:

Paweł Siwek
Tel: +48 605 079 904
E-mail: technic@proteccss.pl

GPS coordinates:

Latitude North:
(N): 52.425043

Longitude East:
(E): 20.762364

Szanowni Państwo
Otrzymują Państwo tę informację w związku z realizacją przez PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy nr 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Niniejszym informujemy, że Panią/Pana:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak, z siedzibą w Janówku Pierwszym 05-124, przy ul. Granicznej 1, NIP PL113 200 55 03, REGON 141410674;
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Graniczna 1, 05-124 Janówek Pierwszy lub e-mail: daneosobowe@proteccss.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych w PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak nie został wyznaczony;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane są przez RO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak polegają na oferowaniu klientom produktów i usług w ramach prowadzonej działalności;
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania usługi, umowy kupna-sprzedaży, usługi reklamacyjnej;
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępnione przez źródła publiczne, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS ), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG ), internetu;
8. Administrator nie zamierza udostępniać Pani/Pana danych innym podmiotom niż uprawnionym Instytucjom na mocy przepisów prawa jedynie jeśli jest to niezbędne do wykonania usług, umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówienia, zwrotu reklamacji powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
- podmioty świadczące nam usługi hostingowe
• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu
- podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( banki, instytucje płatnicze ) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych,podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub wykonania umowy kupna-sprzedaży oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do :
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji )
• zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM Albert Marczak
• wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych )

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy udostępnieniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
• żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
• żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
13. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Obecnie organem nadzorczym jest GIODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. pełnienie owej funkcji rozpocznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.