Jakość

3 lata gwarancji

Produkty PRO TEC CSS wyróżnia wysoka jakość używanych komponentów, potwierdzona certyfikatami jakości, co pozwala nam udzielać aż 3-letniego okresu gwarancji na nasze urządzenia. Dostarczamy swoje produkty do producentów haków holowniczych, instalatorów oraz dystrybutorów części samochodowych. Jakość i niezawodność rozwiązań sprawiły, że nasze produkty od lat są obecne na rynkach Unii Europejskiej, a także poza jej granicami.

Jakość

Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM

Albert Marczak

informuje, że realizuje projekt nr nr POIR.03.03.03-14-0017/18 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM poprzez realizację działań promocyjnych na rynkach międzynarodowych”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand,

Całkowita wartość projektu wynosi 442 500,00 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  354 000,00 PLN.

Cel projektu:

Promocja marki PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM na arenie międzynarodowej oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów będących w ofercie firmy PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM na rynki zagraniczne. W ramach realizacji projektu PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM bierze udział w międzynarodowych targach branży motoryzacyjnej oraz misjach gospodarczych, a także realizujemy różnorodne działania informacyjno-promocyjne.

www.mapadotacji.gov.pl

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM

Albert Marczak

informuje, że realizuje projekt pod nazwą:

Wdrażanie innowacji w Europie poprzez bliższą współpracę między uczelniami a MŚP

Współfinansowany przez program Erasmus +Erasmus Plus KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Numer projektu: 588071-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich    34 085,00 EUR

Projekt współfinansowany przez program Erasmus + (Erasmus Plus KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk).

Zadaniem projektu GIENAHS jest polepszenie strategicznej kwestii interakcji (współpracy) między uczelniami wyższymi, a konkretnymi MŚP, które mimo że są prawdziwą siłą napędową gospodarki europejskiej, nadal napotykają poważne trudności w zarządzaniu procesami badawczo-rozwojowymi. Innowacje odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszej gospodarce, zarówno dla obywateli, postrzeganych jako pracownicy lub konsumenci, jak i dla przedsiębiorstw, ze względu na jej wkład w przyspieszenie oraz ulepszanie tworzenia nowych produktów i usług. GIENAHS ma pośrednio pomóc w przyspieszaniu wdrażania innowacji na rynek.

Główne cele projektu to:

* wymiana najlepszych praktyk między uczelniami wyższymi, a MŚP na poziomie UE;

* określenie standardu UE współpracy między uczelniami wyższymi, a MŚP w celu poprawy konkurencyjności terytorialnej dzięki współtworzeniu wiedzy i innowacji;

*  zdefiniowanie nowej ścieżki doktoryzowania zorientowanej dla MŚP, ukierunkowanej na konkretne potrzeby europejskich MŚP, które w sposób praktyczny umożliwią integrację różnych podejść kulturowych do badań i rozwoju na terytorium UE;

* propozycja harmonizacji przemysłowych/technicznych dyscyplin naukowych w Europie, aby ułatwić mobilność naukowców;

*  utworzenie stabilnej instytucji doradczej zdolnej do tworzenia owocnej współpracy pomiędzy MŚP, a uczelniami i naukowcami, zwielokrotniając atrakcyjność możliwości

* zatrudnienia doktorów w europejskich MŚP zorientowanych na nowoczesne technologie i nowe produkty.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Csei we Włoszech, którego partnerem w ramach realizacji projektu jest nasza firma PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM

 http://www.gienahs.eu/

http://www.gienahs.eu/project_partners/

PRO TEC CAR SECURITY SYSTEM

Albert Marczak

informuje, że realizuje projekt nr RPMA.01.02.00-14-7396/16 pt.

„Badania nadstworzeniem ekologicznego samochodu dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) , Osi priorytetowej I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 119 371,50 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 74 631,45 PLN.

 Krótki opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz analiza możliwości stworzenia nowoczesnego układu napędowego dedykowanego dla elektrycznego samochodu dostawczego o rozszerzonym zasięgu jazdy.

Efektem finalnym projektu będzie stworzenie raportu zawierającego analizy i wyniki badań nad innowacyjnym układem napędowym.

www.mapadotacji.gov.pl

Po-stepowania dotyczące wyboru Wykonawców w związku z realizacją Projektu nr RPMA.01.02.00-14-7396/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa I: Wykorzystanie działalnosci badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowację.

“Badania nad stworzeniem ekologicznego samochodu dostawczego o innowacyjnym układzie napędowym”

Zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo-rozwojowej

Jakość

Homologacja

W siedzibie naszej firmy regularnie są przeprowadzane kontrole zgodności produkcji, a także sporządzane sprawozdania oraz raporty, potwierdzające jakość naszych produktów, dzięki czemu otrzymują homologację zgodność z Regulaminem EKG ONZ Nr 10.

HOMOLOGACJA T CAN RS
T CAN RS
Homologacja UniKIT 1L
UniKIT 1L
Homologacja UniKIT P
UniKIT P
Homologacja UniKIT G
UniKIT G

Kontakt

PRO TEC Car Security System Albert Marczak

Adres:
Graniczna 1
05-124 Janówek Pierwszy,
Skrzeszew, Poland

Adres pomocniczy:
Międzynarodowa 61/2
03-922 Warszawa, Polska
phone: +48 22 435 88 04
NIP: 1132005503
VAT UE: PL1132005503

Numer rachunku PLN
Santander Bank Polska S.A.
47 1090 1056 0000 0001 1984 0662
CODE SWIF/BIC WBKPPLPP

Numer rachunku EUR
Santander Bank Polska S.A.
IBAN PL71109010560000000134535051
CODE SWIF/BIC WBKPPLPP

Dział handlowy:
Tel: +48 22 435 88 04
Mobile: +48 881 214 810
E-mail: info@proteccss.pl

Pomoc techniczna:
Mobile: +48 605 079 904
E-mail: technic@proteccss.pl

Dane osobowe:
Mobile: +48 507 081 501
E-mail: daneosobowe@proteccss.pl

Współrzędne GPS:
Szer. geograficzna północna(N):
52.425043
Dług. geograficzna wschodnia(E):
20.762364